Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
juni
2020

Z&W als praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg – meld u aan als pilotschool

De komende jaren worden de gemengde en theoretische leerwegen (gl en tl) samengebracht in een nieuwe leerweg waarbinnen elke leerling een ‘praktijkgericht programma’ volgt en afsluit. Het beroepsgerichte programma Zorg & welzijn voor de gl wordt stevig doorontwikkeld tot een praktijkgericht programma dat door alle scholen kan worden aangeboden. Door Z&W door te ontwikkelen, samen met mbo en havo, kan een meer op doorstroom gerichte examenprogramma ontstaan. Het wordt een praktijkgericht programma dat alle scholen onder een nieuwe naam kunnen aanbieden. Dat betekent dat er een praktijkgericht programma wordt ontwikkeld waarbij jongeren kennis maken met en voorbereid worden op mbo niveau 4 opleidingen in de sector Zorg & Welzijn (die in het mbo vertegenwoordigd worden door de bedrijfstakgroep ZWS) en (het N&G-profiel van) het havo.

Als uw school wil meedenken over de doorontwikkeling van het praktijkgerichte programma Z&W, dan kan uw school zich aanmelden als pilotschool.