Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

8
september
2021

Zijn de contactgegevens nog correct?

Een nieuw schooljaar is begonnen. Dat betekent misschien ook dat een contactpersoon met pensioen is gegaan of dat de school een nieuwe naam of (mail)adres heeft gekregen vanwege een fusie of verhuizing van de school.

Check daarom op de site van het platform of van je school de goede contactpersoon bij ons bekend is en geef eventuele wijzigingen door. Dat geldt dus ook voor een gewijzigde schoolnaam of gewijzigd mail- of postadres. Stuur daarvoor een mail naar Nicole Sennema, info@platformzorgenwelzijn.nl. Alleen met jullie hulp kunnen we het ledenbestand actueel houden, zodat mailings bij de juiste personen terechtkomen. Dank alvast!