Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

16
mei
2020

Wetsvoorstel doorlopende leerlijnen aangenomen

In de week voor de meivakantie heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo/ Sterk Beroepsonderwijs met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor OCW heeft afgelopen dinsdag, op 12 mei 2020, een blanco eindverslag uitgebracht. Dat betekent dat de Eerste Kamer geen aanleiding ziet tot het maken van opmerkingen. Het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs wordt op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan.

Dit biedt vmbo-scholen en mbo-instellingen de mogelijkheid gezamenlijk doorlopende leerroutes vmbo-mbo aan te bieden. Hierdoor kunnen vo-scholen, mbo-instellingen en arbeidsmarktpartijen samenwerken om het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm te geven en ervoor te zorgen dat er in de toekomst een voldoende divers aanbod aan beroepsonderwijs is van hoog niveau dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.