Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

9
maart
2021

Wensen van leden Platform VMBO Z&W

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft vanwege de corona maatregelen naar online alternatieven gezocht om haar leden te ondersteunen. Mogelijk dat we ook in de toekomst online sessies voortzetten, dan wel gecombineerd met fysieke ontmoetingen. Met deze vragenlijst willen we bij de leden onderzoeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt.

We grijpen deze vragenlijst meteen aan om jullie wensen in beeld te brengen ten aanzien van het thema Technologie in Zorg & Welzijn. Het platform organiseert een online sessie over dit thema op donderdagmiddag 15 april.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 3 delen: A. Algemene vragen, B. Ondersteuningsaanbod platform, C. Thema Technologie in Zorg & Welzijn. Met het invullen van de vragenlijst help je ons om het aanbod nog beter aan te laten sluiten bij jullie wensen. Het kost je 5 – 10 minuten om deze in te vullen.

Beantwoord de korte vragenlijst vóór 22 maart. Alvast bedankt voor je medewerking!

Fijn als je je collega’s ook vraagt om deze vragenlijst in te vullen.