Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
februari
2023

Weer meer vmbo-leerlingen met profiel Z&W

Vorig jaar zagen we bij het profiel Z&W al een lichte toename van het aantal leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het vmbo en die groei heeft zich in 2022 voortgezet. In 2022 volgden er in totaal 26.026 leerlingen het profiel Z&W, een stijging van 3.3% ten opzichte van 2021. In absolute aantallen gaat het dan om ruim 800 leerlingen. De instroom in het 3e leerjaar bij het profiel Z&W is zelfs gestegen met ruim 5%.  Meer informatie en cijfers van het totale vmbo op de site van SPV.