Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2019

Presentaties regionale netwerkbijeenkomsten beschikbaar

De eerste serie regionale netwerkbijeenkomsten is heel positief beoordeeld. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten stonden ICT-vaardigheden centraal. Kennelijk een thema dat veel docenten aansprak, want de opkomst in de verschillende regio’s was goed. De opbrengsten van het gesprek over ICT-vaardigheden binnen het CSPE Z&W zijn meegenomen bij het gesprek dat we hadden met Cito en CvTE (verslag in de volgende nieuwsbrief). De netwerkbijeenkomsten werden voor een belangrijk deel gevuld met een workshop Digitale didactiek van Marieke Simonis. Veel enthousiaste reacties hebben we ontvangen van docenten die ideeën hebben opgedaan om ICT functioneel in te zetten in hun lessen. Alle suggesties zijn nog te bekijken via bit.ly/digitaalzenw. De presentatie met mededelingen en de opbrengsten van het onderdeel ICT binnen CSPE Z&W kunt u downloaden.