Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2019

Voorbeelden van regionale samenwerking op de site

Tijdens de landelijke dag in juni hebben we filmpjes getoond van mooie voorbeelden van samenwerking tussen vmbo en mbo of tussen vmbo en werkveld. Ook kon iedereen die dag in gesprek gaan met Meike Bergwerff over de samenwerking die de school heeft met een roc of een instelling. Uit deze gesprekken zijn enkele voorbeelden gekomen die zijn uitgewerkt in artikelen. Op onze site worden al deze voorbeelden binnen Z&W, zowel artikelen als filmpjes, verzameld. Onder Samenwerking vindt u ook tools die u kunt inzetten als uw school de samenwerking in de regio gaat oppakken. Heeft u nog een mooi voorbeeld dat u wilt delen? Mail naar info@platformzorgenwelzijn.nl.