Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Voorbeelden samenwerking vmbo-mbo-werkveld Z&W

In deze coronatijd is het lastig voor het bedrijfsleven om (vmbo-)leerlingen te ontvangen. Dat geldt zeker ook voor onze sector, waarbij de 1,5 meter afstand vaak moeilijk te hanteren is, maar waar vooral ook prioriteiten elders liggen dan bij het begeleiden van onze leerlingen. Het vraagt wellicht om creatieve manieren van samenwerking. Op onze eigen platformsite, maar ook op de site van Sterk Beroepsonderwijs en het Actie Leer Netwerk staan  voorbeelden van samenwerking tussen het vmbo, mbo en/of het werkveld. Mogelijk dat ze je kunnen inspireren. Is je school zelf onderdeel van een mooie samenwerking en wil je dat dit voorbeeld ook op (één van) deze sites komt te staan? Mail ons dan een korte omschrijving van de samenwerking: info@platformzorgenwelzijn.nl.