Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

25
juni
2020

Verslag kick-off bijeenkomst Leerlab Zorg & Welzijn

Concreet werk maken van beleidslijnen

verslag kick-off bijeenkomst

‘Concreet werk maken van de beleidslijnen van sterk beroepsonderwijs.’ Dat is de insteek van het leerlab Zorg & Welzijn. Voor de kick-off van het leerlab waren eigenlijk drie regionale bijeenkomsten gepland in Hoogeveen, Eindhoven en Leiden, maar die konden wegens de corona-maatregelen geen doorgang vinden. Daarom vond op maandag 8 juni een online startbijeenkomst plaats voor het Leerlab Zorg & Welzijn voor een deel van deze geïnteresseerden. Lees hier het verslag. Begin van het nieuwe schooljaar wordt een fysieke kick-off bijeenkomst gepland in het Noordoosten voor directieleden die in hun school met visie en beleid bezig zijn of willen gaan met betrekking tot regionale samenwerking, specifiek binnen Z&W.