Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
juni
2022

Versie 2 examenprogramma praktijkgericht programma Zorg & Welzijn vastgesteld

Dit schooljaar hebben 17 pilotscholen ervaring opgedaan met het praktijkgerichte programma (pgp) Z&W voor gl/tl. Op basis van deze ervaringen en ook feedback vanuit verschillende stakeholders zijn er aanpassingen doorgevoerd in het concept examenprogramma. Deze 2e versie van het concept examenprogramma van het pgp Z&W is vastgesteld en gepubliceerd op www.nieuweleerweg.nl. Daar is ook een webinar te bekijken waar de veranderingen worden toegelicht. De grootste verandering is dat de vaardigheden in samenhang met kennis beschreven zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat het examenprogramma handelingsgericht beschreven is en leerlingen – en scholen – uitnodigt te ‘doen’. De kennis is niet langer een losse kenniscomponent maar ondersteunend aan de vaardigheid.

Inmiddels zijn er 7 nieuwe pilotscholen uit gl/tl voor het pgp Z&W bij gekomen. Al deze pilotscholen gaan vanaf schooljaar 2022-2023 de 2e versie van het conceptexamenprogramma van het pgp Z&W beproeven. Ook dit gaan we vanuit het Platform VMBO Zorg & Welzijn weer volgen.