Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Veilige praktijklokalen Z&W

In samenwerking met Voion is het Platform VMBO Zorg & Welzijn eind vorig jaar gestart met een project Veilige praktijklokalen Z&W. Het streven is om in mei de website te lanceren waarop je als Z&W-docent alle informatie kunt vinden over het veilig werken binnen Z&W voor jou en je leerlingen. Een werkgroep van zeven Z&W-docenten/collega’s ontwikkelt momenteel instructiekaarten voor leerlingen, controlelijsten voor docenten en ze heeft het arbo-verhaal toegespitst op Z&W. Het Platform vmbo Dienstverlening & Producten werkt gelijktijdig aan zo’n website. De platforms stemmen met elkaar af over de apparaten en werkzaamheden waar overlap is, zodat in de scholen straks gewerkt wordt met eenduidige instructiekaarten en controlelijsten.