Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
september
2022

Van de voorzitter

Beste collega’s,

Ook de laatste regio is inmiddels weer gestart na een zeer zonnige zomervakantie. Ik hoop dat jullie van mooie weken hebben genoten en gezond en vol energie aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Hopen dat we corona dit jaar buiten de deur kunnen houden!

Vanaf vandaag staan weer de eerste netwerkbijeenkomsten op de agenda, fysiek en met een interessant programma. Zeker een aanrader!

Inmiddels draait het praktijkgerichte programma op de pilotscholen al een jaar. Er worden mooie resultaten geboekt, leerlingen zijn enthousiast en ontwikkelen andere vaardigheden en competenties die een overstap naar het vervolgonderwijs zeker gemakkelijker maken.

Afgelopen week heeft minister Wiersma in dit kader een bezoek gebracht aan het Stedelijk College Eindhoven. De vierdejaars Z&W leerlingen en docenten hebben de minister uitgelegd hoe het PGP eruit ziet en hoe enthousiast zij hierover zijn. De minister is nu aan zet om helderheid te geven over de route op weg naar de Nieuwe Leerweg.

De geluiden over de tekorten in de zorg worden niet minder, maar nemen juist toe. Wij zijn als Platform blij dat zowel het Ministerie van OCW als van VWS onze notitie hebben omarmd. Hoe dit in de praktijk eruit gaat zien weten we nog niet, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Wij blijven jullie informeren hoe dit zich verder ontwikkelt.

Voor mij is dit mijn laatste voorwoord als voorzitter van dit inspirerende en ambitieuze Platform. Per 1 oktober zal Raymond Nijenhuis, momenteel nog voorzitter van regio Midden-oost mijn rol overnemen. Ik wil hem bij deze heel veel plezier wensen in deze mooie functie.

Op diezelfde dag zal ik de rol als voorzitter van SPV overnemen. Op die manier blijf ik ook nog in verbinding met het Platform Z&W. Ik heb met heel veel plezier de afgelopen jaren voor ons Platform gewerkt. Dit was mede te danken aan de regiovoorzitters maar zeker ook aan alle ondersteunende collega’s. Deze groep zorgt ervoor dat dit Platform zich op een professionele manier verder kan en zal ontwikkelen. In de komende periode zal er nog aandacht worden gegeven aan de voorzitter wissel. Meer informatie volgt.

Ik wil jullie tot slot een heel mooi en succesvol nieuwe schooljaar wensen. Graag tot ziens bij een volgende gelegenheid.

Arjen Daelmans