Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

8
september
2021

Van de voorzitter

Beste collega’s,

Ik kan mij goed voorstellen dat het voor jullie ook weer even wennen was aan de start van dit schooljaar. Van geheel of gedeeltelijk ‘op afstand’ lesgeven naar weer fysiek in een lokaal met een groep leerlingen. Van thuiswerken en de mogelijkheid om nog klusjes tussendoor te kunnen doen naar weer in de file op weg naar je werk. Maar onze leerlingen zijn en blijven wel de belangrijkste reden dat jullie voor dit mooie vak hebben gekozen. Natuurlijk moeten deze ook weer wennen aan de structuur, eerder opstaan, alle spullen de dag van te voren (hopelijk!) klaarleggen etc. etc.  Dit levert zeker aan het begin van dit schooljaar veel herkenbare dynamiek op binnen scholen, echter ook dit gaat weer voorbij.

Als bestuur hebben we in de tussentijd ook niet stil gezeten. We hebben een mooi programma samengesteld voor onze landelijke dag met als thema Z&W samen vooruit! op donderdag 18 november. De inschrijving is gesloten. Ruim 160 docenten hebben zich ingeschreven om zich te laten inspireren tijdens interessante workshops en sprekers.

Tijdens deze dag zullen we ook terugkijken op het afgelopen jaar en jullie meenemen in de ontwikkelingen waar we als bestuur de komende jaren aandacht aan willen besteden. Natuurlijk horen hier onder andere het Praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg en een verdere verdieping op ICT toepassingen bij. Ook tijdens onze landelijke dag komen deze onderwerpen terug.

Ik hoop jullie allemaal op 18 november in Amersfoort te ontmoeten. Lukt dat niet dan tot ziens bij één van onze online of fysieke regiobijeenkomsten.

Arjen Daelmans
November 2021