Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

16
september
2019

Van de voorzitter: het nieuwe schooljaar

Maud Croes

Het nieuwe schooljaar is begonnen, de kop is er weer af. Leuk en spannend om nieuwe klassen te ontmoeten en te ontdekken hoe de leerlingen in de klassen die je al kent zich in de vakantie hebben ontwikkeld. Er kan veel gebeuren in zes weken!

Op de landelijk dag heeft Meike Bergwerff de goede samenwerkingsvoorbeelden die jullie bij haar hebben gemeld genoteerd. Inmiddels heeft zij een aantal mooie verhalen uitgewerkt in een artikel. Binnenkort is het resultaat te lezen op onze website en op www.sterkberoepsonderwijs.nl.

Zoals jullie weten, gaan we dit jaar jullie leidinggevenden benaderen omdat we hen uiteraard hard nodig hebben als we de samenwerking vmbo – mbo – werkveld verder willen brengen. Het platform zal je daarom binnenkort via de mail om de contactgegevens van je directeur vragen. We streven ernaar om in elke regio van ons platform één goed werkend voorbeeld te verspreiden naar in ieder geval één andere school of scholengroep. Tevens zullen wij ons als platformbestuur inzetten om het komende jaar aan alle partners die zijn betrokken bij Sterk Beroepsonderwijs duidelijk te maken dat het belangrijk is dat jullie voldoende tijd krijgen om de samenwerkingsopdracht die het vmbo heeft, nog beter uit te kunnen voeren. Het is immers in het belang van onze leerlingen dat zij de ruimte krijgen om zich goed te oriënteren op de vervolgopleiding in het mbo en op de beroepspraktijk. Bovendien is er in de samenleving nog steeds een groot tekort aan medewerkers in onze sector en dus moet er geïnvesteerd worden in jongeren die enthousiast zijn of worden voor een baan in de zorg.

Uiteraard organiseren we ook dit jaar weer twee inspirerende netwerkbijeenkomsten en een landelijke dag. We informeren jullie over actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het concept-kader voor de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg gl/tl. We delen kennis en goede voorbeelden rond thema’s die van belang zijn voor de dagelijkse lespraktijk. De eerste netwerkbijeenkomst gaan we aan de slag met de ICT-component in het examen en met digitale toepassingen die je kunt inzetten tijdens je lessen. We zetten met betrekking tot dit onderwerp externe experts in die de bijeenkomst inhoudelijk zullen begeleiden.

Ik hoop dat we jullie allemaal regelmatig zullen ontmoeten het komende schooljaar, want samen kom je verder!

Hartelijke groet,

Maud Croes