Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

30
juni
2020

Van de voorzitter

Maud Croes

Afgelopen woensdag kwam het bestuur van het Platform bij elkaar in het Leerhotel in Amersfoort om terug te blikken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het komende jaar. Het was prachtig weer, de tuinen lagen er mooi bij, maar het gebouw was vrijwel leeg. Ik realiseerde me hoezeer ik me altijd op de landelijke dag verheug. Dit jaar nog meer dan anders, omdat het mijn laatste landelijke dag als voorzitter zou zijn. Ik stop met deze interessante functie omdat ik geloof dat het goed is om na een aantal jaren te zorgen dat je plaats maakt voor iemand met een frisse blik. Na negen jaar te hebben bijgedragen aan de constante ontwikkeling van ons Platform, is het moment voor de ‘frisse blik’ daar. Arjen Daelmans, bestuurder van de regio Zuid, zal het stokje van me overnemen. En dat is fijn. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, maar er is ook nog zat te doen!

Het Platform vmbo Zorg en Welzijn staat steeds beter op de kaart als basis van de beroepskolom. De afgelopen maanden is nog eens pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat er voldoende (jonge) mensen kiezen voor een beroep binnen het werkveld van Zorg en Welzijn. Het Platform wil dat onze leerlingen in de praktijk kunnen ervaren wat het werk inhoudt en hen stimuleren om een bewuste keuze voor een vervolgopleiding en baan in onze sector te kiezen. Samenwerking met het mbo en het werkveld is daarvoor noodzakelijk. Het Platform heeft hier een notitie over geschreven. De branches, de VO raad en de MBO Raad onderschrijven deze notitie. Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden met het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschap. De branches waren bij dit gesprek aanwezig. Volgende week heb ik samen met vertegenwoordigers van de branches een gesprek bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Arjen zal de vervolgstappen na de vakantie voor zijn rekening nemen.

Zoals beloofd hebben Wilma en ik bijeenkomsten met jullie leidinggevenden voorbereid, de zogenaamde Leerlabs. Verderop in deze nieuwsbrief wordt beschreven wat er al is gelukt en wat het Platform zodra dat mogelijk is, weer oppakt.

De ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg (tl/gl) zijn in volle gang. Komend schooljaar start de pilot. De scholen die deelnemen, zullen het programma Zorg en Welzijn samen met SLO vormgeven. Het Platform wordt inhoudelijk betrokken. Het is de bedoeling dat er een programma wordt gemaakt dat door alle gl/tl scholen aangeboden mag worden. Zo wordt het voor een hele grote leerlingen mogelijk om zich praktisch te oriënteren op ons profielvak.

Vanwege de Lockdown zijn er netwerkbijeenkomsten afgelast en, zoals ik hierboven al beschreef, ook de landelijke dag. Daarom organiseren we de landelijke dag in het najaar in aangepaste vorm in de regio.  Op een mooie locatie, met een uitgebreide lunch en een boeiend programma. Na de zomervakantie ontvangen jullie hierover meer informatie. Ik hoop dat jullie met velen zullen komen.

Tot slot wens ik Arjen, mijn mede-bestuurders en de ondersteuners van ons Platform, heel veel succes de komende jaren. En vooral jullie, onze leden, wens ik heel veel werkplezier, betrokkenheid, mooie initiatieven en creativiteit. Jullie hebben de mooiste baan die er bestaat!

Hartelijke groet,

Maud Croes