Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
mei
2020

Van de voorzitter

Maud Croes

Sinds 16 maart ziet de wereld er heel anders uit, zo ook het leven in onze scholen. Het is voor ons ongekend dat we zo lang onze leerlingen niet life kunnen ontvangen. Docenten vinden de relatie met leerlingen zo essentieel, dat zij alles uit de kast halen om hen toch te spreken, te zien en zo goed mogelijk te begeleiden. We bieden onderwijs op afstand, met digitale middelen die voorheen op de meeste scholen niet ingezet werden. Door onze betrokkenheid leren we in razend tempo. 

Het CSPE is dit jaar vanwege het Coronavirus niet afgenomen dus slagen (of zakken) de leerlingen op basis van de cijfers van het schoolexamen. De leerlingen van leerjaar 3 zullen hun programma de afgelopen maanden op een aangepaste wijze doorlopen hebben. Hier zijn bij veel collega’s zorgen over. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we op 2 juni weer opengaan. 

OCW heeft SPV (Stichting Platforms vmbo) gevraagd haar te adviseren over de vraag hoe het beroepsgerichte onderwijs weer opgestart kan worden, of er maatregelen genomen moeten worden voor de programmering van het beroepsgerichte onderwijs en zo ja welke. Vanuit het Platform VMBO Zorg & Welzijn denken we mee over dit advies. Zodra er meer bekend is, zullen we jullie hierover informeren.

Ik wens jullie een veilig en gezonde heropening van jullie school en ik hoop dat jullie ook veel mooie ervaringen opdoen. Die zijn er immers ook!

Hartelijke groet,

Maud Croes