De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

3
juli
2019

Van de voorzitter: een fijne vakantie!

Maud Croes

Het schooljaar is weer om, de eerste regio heeft eind deze week al vakantie. De examens zijn achter de rug en de feestelijke diploma-uitreiking blijft de kers op de taart. We hebben met elkaar opnieuw een grote lichting leerlingen opgeleid die een mooie toekomst tegemoet gaat.

De leerlingen in de andere leerjaren leveren de laatste opdrachten in en een enkeling doet nog een inhaaltoets. Alle toetsen in het programma van toetsing en afsluiting moeten immers door iedere leerling zijn gemaakt, ook door de leerling die regelmatig afwezig is geweest en/of regelmatig vergeet om werk in te leveren. Goed om misschien nog een keer kritisch te kijken of we het onszelf en de leerling niet onnodig moeilijk maken door te veel toetsen vast te leggen. Als alle eindtermen een keer zijn getoetst, voldoe je immers aan de eisen.

Ik kijk met genoegen terug op het afgelopen schooljaar. Graag bedank ik jullie voor je inbreng tijdens de netwerkbijeenkomsten en de landelijke dag. We hebben veel initiatieven aangemeld gekregen die passen bij de drie lijnen van het programma Sterk Beroepsonderwijs. Een aantal daarvan zal uitgewerkt worden en op de site van Sterk Beroepsonderwijs geplaatst worden. Komend schooljaar willen we de ontwikkelingen binnen ons profielvak Zorg & Welzijn nog duidelijker op de kaart zetten. Dus ik roep jullie op om de samenwerking met het mbo en het werkveld het komend jaar op te pakken en/of te verstevigen. En maak bekend wat je doet, plaats je voorbeeld op de site! Zo draag je bij aan de profilering van ons profielvak, in het belang van onze leerlingen.

Ook het Platform VMBO Zorg & Welzijn zal zich hier het komende schooljaar weer hard voor maken.

Tot slot wens ik jullie allemaal een heel fijne, zonnige, gezellige en ontspannen vakantie. We spreken elkaar weer tijdens de eerste netwerkbijeenkomst in november.

Hartelijke groet,

Maud Croes