Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
juni
2022

Van de voorzitter

Beste collega’s,

Inmiddels zijn we weer bijna aan het einde van het schooljaar. De laatste toets- en tentamenweken, projectdagen, themadagen, cijfervergaderingen, jaarafsluitingen en dan vakantie.

Als ik terugkijk was dit weer een bijzonder jaar, voor zowel jullie als onze leerlingen. De huidige vierdejaars leerlingen hebben ruim de helft van hun schooltijd te maken gehad met Coronaomstandigheden. Als ik dan kijk naar de resultaten en de groei die leerlingen hebben doorgemaakt in deze moeilijke tijden vind ik dat bewonderingswaardig. Echter ik ben er wel van overtuigd dat jullie goede begeleiding en ondersteuning hier een heleboel aan heeft bijgedragen. Veel complimenten voor jullie en met trots kijken we hier als bestuur ook naar.

Een echte ‘vlek’ op dit geheel vind ik dat de examenuitslag van onze basis- en kaderleerlingen een week later kwam dan van alle andere leerlingen. Onze vmbo leerlingen doen ertoe! Zij zijn de werknemers van de toekomst waar we om staan te springen in Nederland. Laat ons die groep dan ook de waardering geven die ze verdienen maar ook jullie, de mensen die iedere dag met deze leerlingen met zoveel plezier aan de slag zijn.

Volgend schooljaar hopen we de netwerkbijeenkomsten weer fysiek te kunnen organiseren. De data staan in deze nieuwsbrief. Ook de datum van onze landelijke dag hebben we vastgesteld, dan kunnen jullie in de planning hier al rekening mee houden.

Tijdens onze landelijke dag van 14 april jl. hadden we Teun Toebes als gastspreker. Alle bezoekers van deze dag hebben het boek van hem gekregen. De contactpersonen van scholen die niet aanwezig konden zijn, krijgen dit boek de komende weken nog toegestuurd. Dus blijf je postvak in de gaten houden.

Na twee jaar als voorzitter van ons Platform heb ik de kans gekregen om voorzitter van Stichting Platforms VMBO te worden. Per 1 oktober zal ik deze functie gaan uitvoeren. Gelukkig hebben wij inmiddels voor ons Platform een nieuwe voorzitter gevonden. Raymond Nijenhuis, op dit moment nog regiobestuurder van de regio Midden-Oost, zal per 1 oktober het stokje van mij overnemen. Ik wil Raymond dan ook op deze manier alvast heel veel plezier wensen in deze nieuwe rol.

Tot slot wil ik jullie een heel mooie, zonnige en welverdiende zomervakantie toewensen. Geniet van de mooie momenten en tot volgend schooljaar.

Arjen Daelmans
Juni 2022