De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

31
januari
2019

Vacature lid vaststellingscommissie Z&W

Met ingang van 1 augustus 2019 is het College voor Toetsen en Examens voor het cluster beroepsgericht op zoek naar een docent voor de vaststellingscommissie van het profielvak Zorg en Welzijn vmbo (ca. 416 klokuren). Als u hiervoor interesse heeft, kunt u tot 26 februari 2019 uw motivatie mailen naar het platform info@platformzorgenwelzijn.nl.

Hier vindt u meer informatie over de vacature, de voorwaarden die gesteld worden en de vergoeding die daar tegenover staat.