De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

18
februari
2019

Uitnodiging: toekomstverkenning bevoegdheden

OCW is bezig met een toekomstverkenning rond bevoegdheden VO. De aanleiding is een motie in de Tweede Kamer waarin de heer Rog vraagt te onderzoeken of het mogelijk is ook voor beroepsgerichte programma’s in het vmbo te werken met een PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift), de bevoegdheid voor het mbo.

Ontwerpsessies

In het kader hiervan worden 3 ontwerpsessies georganiseerd waarvoor o.a. vmbo docenten beroepsgericht en schoolleiders van harte uitgenodigd worden. Met name de inbreng van beroepsgerichte vmbo docenten is van belang, omdat zij kennis van zaken hebben; lesgeven in de profielvakken is immers iets heel anders dan in avo.

De ontwerpsessies zijn gepland op:

  • Donderdag 4 april, brainstormsessie
  • Donderdag 11 april, inhoudelijke sessie
  • Donderdag 18 april, inhoudelijke sessie

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht tussen 13.00 – 17.00 (precieze tijdsblok en locatie volgt).

Brainstorm en inhoudelijk

Tijdens de sessie op 4 april staat middels een brainstorm de vraag centraal welke onderwijsprofessionals er nodig zijn voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo, zodat de kwaliteit bereikt wordt die we willen. Wat moeten deze onderwijsprofessionals kennen en kunnen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep, te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen en een goede doorlopende leerlijn naar het mbo te kunnen bieden?

In de vervolgbijeenkomsten verwacht OCW met meer gerichte vragen te kunnen komen, op basis van de input tijdens de brainstorm.

Aanmelden

Via OCW worden de uitnodigingen verstuurd. Aanmelden voor een of meer sessies kan door een mail te sturen naar Jenny Tan van OCW (jenny.tan@minocw.nl).