Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

3
november
2021

Uitkomsten resultaten enquête afname CSPE Z&W

Zoals elk jaar heeft SPV, in samenwerking met CvTE en Cito, een enquête uitgezet over de afname van het CSPE. De CSPE’s konden dit jaar worden afgenomen als schoolexamen en daarom is er een vraag toegevoegd of docenten hiervan gebruik hebben gemaakt. De enquête is door 60 Z&W docenten ingevuld. Daarvan heeft 75% gebruik gemaakt van het CSPE Z&W. Scholen die geen gebruik hebben gemaakt, geven als reden dat met de schoolexamens al (grotendeels) alle eindtermen waren gedekt. Voor eventueel ontbrekende eindtermen werd een eigen eindtoets ontwikkeld.