Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2022

Uitkomsten onderzoek onder leden

Begin van dit schooljaar is een onderzoek uitgezet onder de leden om beter in beeld te krijgen wie de leden zijn, welke speerpunten de vaksecties Z&W hebben en welke ondersteuning ze wensen van het platform. De vragenlijst is ingevuld door 103 scholen (van in totaal 204 leden). Nogmaals dank voor het invullen! Het geeft het platform weer input voor de plannen voor 2023.