Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
januari
2020

Uitkomsten evaluatiegesprek CSPE 2019

Begin december heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek plaats gevonden tussen CvTE, Cito en een afvaardiging van het Platform VMBO Zorg & Welzijn. Het gesprek vond plaats met enkele scholen in de regio Noord-west. Op de agenda stond deze keer, naast de gebruikelijke onderwerpen, specifiek het thema ICT op de agenda. Tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten bleek dat het voor docenten niet duidelijk is wat precies van hun leerlingen gevraagd wordt. Uitkomst van dit evaluatiegesprek is dat er op korte termijn gewerkt wordt aan een lijst met ICT-vaardigheden die leerlingen moeten kennen als het gaat om een tekstverwerkings- en presentatieprogramma. We denken dat hiermee veel docenten zijn geholpen. Andere uitkomsten van het gesprek kun je nalezen.