Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

27
mei
2021

Uitkomsten behoeftenonderzoek leden Platform VMBO Z&W

In het voorjaar heeft het Platform VMBO Zorg & Welzijn een korte vragenlijst uitgezet onder haar leden. Deze is door 156 respondenten ingevuld. In deze vragenlijst hebben we na enkele algemene vragen ook vragen gesteld over het ondersteuningsaanbod van het platform. Het platform heeft vanwege de corona maatregelen naar online alternatieven gezocht om haar leden te ondersteunen. Uit de vragenlijst blijkt dat het overgrote deel van de respondenten blij is met een online alternatief als het niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren. De uitkomsten laten ook zien dat het platform de juiste thema’s heeft opgenomen in het jaarplan van 2021. Deze thema’s blijven we aanbieden tijdens online sessies, maar zullen ook de nodige aandacht krijgen tijdens de landelijke dag op 18 november.

Tot slot is in de vragenlijst gevraagd naar wensen ten aanzien van het thema Technologie in Zorg & Welzijn. Deze antwoorden vormden de input voor de themasessie die we op 15 april organiseerden in samenwerking met Gerie Haartman (ROC Midden Nederland) en Jolanda van Til (Deltion College).

Alle uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een powerpoint.