Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2022

Uitbreiding scholenkaart met keuzevakken

Op de website van het platform staat een scholenkaart met daarop alle lidscholen naar regio ingedeeld. Nieuw is dat bij alle scholen die via de vragenlijst hebben aangegeven welke keuzevakken ze aanbieden, de vakcodes van die keuzevakken zijn toegevoegd. Hiermee wordt het dus makkelijker om contact te zoeken met een school die een bepaald keuzevak aanbiedt. Doe er je voordeel mee!

Als er van je school nog geen vakcodes zijn toegevoegd, mail dan een overzicht van de keuzevakken die je school aanbiedt, naar info@platformzorgenwelzijn.nl