Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

14
februari
2022

Terugblik online sessies in januari

In januari zijn twee online sessie verzorgd in plaats van workshops die eigenlijk op de landelijke dag van 18 november 2021 aan bod zouden komen. Reijer Jan van ’t Hul verzorgde een workshop met als titel Wel helpen, niet overnemen! In de workshop werden de deelnemers uitgenodigd om te oefenen met de dramadriehoek aan de hand van eigen casuïstiek. In de andere online sessie namen Maaike Rodenboog en Lyanca ten Donkelaar van SLO de deelnemers weer mee in de ontwikkelingen rondom het praktijkgerichte programma Z&W (PGP Z&W) in de nieuwe leerweg. Van deze sessie is een opname gemaakt die terug te kijken is. Op de landelijke dag op 14 april komt dit onderwerp terug. Pilotscholen zullen dan hun eerste ervaringen delen.