De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

13
december
2018

Technologie in Z&W

Technologie is niet meer weg te denken uit Zorg & Welzijn. Veel werkprocessen worden ondersteund door technologische toepassingen. De profielmodulen van Z&W bieden allerlei mogelijkheden om hier in het onderwijs aandacht aan te besteden. Een speciaal keuzevak zou voor extra verdieping kunnen zorgen. De sectorvernieuwingscommissie staat positief tegenover het beschikbaar komen van een keuzevak Technologie in Z&W. Ze heeft daarvoor een concept examenprogramma ontwikkeld. Een nieuw keuzevak kan echter alleen worden ingediend door een vmbo-school. Als uw school daarvoor voelt, kunt u contact opnemen met Nynke Jansma van SLO. Op de site van Nieuw vmbo staat de procedure voor het indienen van een nieuw keuzevak.