Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

8
september
2021

Samenwerking mbo-vmbo: van vlammetje naar uitslaande brand

Bij mboRijnland zit gepersonaliseerd leren in het DNA. Dat resulteert in een bijzondere aanpak van samenwerking rond doorlopende leerlijnen. Door zich aan te passen aan de verschillende behoeften van vmbo-scholen in de zes regio’s met een vestiging van het mbo, maakt mboRijnland de goede match. In Woerden, een van de zes locaties, vormen studenten en docenten Welzijn & Zorg een ‘persoonlijke brug’ tussen leerlingen van het profiel Zorg en Welzijn van het vmbo Kalsbeek College en het mbo. Net voor de zomervakantie vertelden Christa Hakkenberg en Mieke van Dijk tijdens twee online sessies van het platform al over deze mooie samenwerking. Nu is er ook een artikel over verschenen.