Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
september
2020

Samenwerken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom

Tijdens de opening van het MBO-schooljaar 2020-2021 riep onze minister-president bedrijven op te investeren in talent: ‘Anders kom je niet uit de crisis. Kijk naar de zorg en de mensen die zorgen dat de anderhalvemetersamenleving kan functioneren…’ zegt hij terecht.

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn wil zich, samen met alle zorg/welzijnbranches, het mbo en partners in de regio, inzetten om een bewuste keuze voor Zorg & Welzijn en doorstroom naar het mbo vanuit alle vmbo-opleidingen te bevorderen. In deze tijd is de noodzaak hiervan nog duidelijker geworden! Duurzame samenwerking tussen de verschillende partners heeft verbinders nodig, die ervoor zorgen dat in de regio afspraken tot stand komen en nageleefd worden. Het Platform VMBO Zorg & Welzijn wil dit gaan organiseren.

Het accent van ons plan ‘(Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom‘ dat is opgesteld in goede samenspraak met de VO-Raad, de MBO-Raad, VNO-NCW en branchepartners, ligt op samenwerking in de regio, gericht op de landelijke doelstellingen: meer instroom, beter opleiden en anders werken in de zorg.

Willen wij als Platform onze ambitie waarmaken, dan is daar menskracht en organisatiekracht voor nodig. We kunnen ons echt niet voorstellen dat de politiek hier niet in wil investeren.

Arjen Daelmans