Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

13
april
2022

Project bezoekvouchers: bezoek een pilotschool nieuwe leerweg

Het Platform-TL start met de tweede ronde bezoekvouchers. In dit project wordt door Platform-TL contact gelegd tussen een niet-pilotschool (die graag op bezoek wil bij een pilotschool) en een pilotschool. Het is een simpel maar doeltreffend concept. Beide scholen leren van een dergelijk bezoek. In de afgelopen maanden hebben ruim 60 van dergelijke bezoeken plaatsgevonden. Niet-pilotscholen die nog niet hebben deelgenomen aan de eerste ronde bezoekvouchers kunnen via de website van het Platform-TL meer informatie krijgen en zich aanmelden.

Meer informatie en aanmelden