Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2021

Presentaties online bijeenkomsten 27 mei en 10 juni 2021

Ruim 120 Z&W docenten hadden zich aangemeld voor de twee online bijeenkomsten als alternatief voor de regionale bijeenkomsten. Het geeft aan dat er – zelfs in deze drukke tijd – behoefte is aan uitwisseling met Z&W collega’s van andere scholen, ook al is het dan online. Vanuit Woerden werd een enthousiast verhaal verteld over de samenwerking tussen het vmbo en mbo. En na een korte pauze is in groepen gesproken over de veiligheid in het praktijklokaal Z&W naar aanleiding van de website die is ontwikkeld.

Eén van de gesprekspunten ging over het gebruik van een afsprakenlijst om veilig gedrag te stimuleren. Bijgaand een voorbeeld van een afsprakenlijst omtrent beroepshouding binnen Z&W zoals het Udens College die hanteert.

Hopelijk hebben de online bijeenkomsten geïnspireerd om op beide thema’s (nog) steviger in te zetten op de eigen school.