De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

18
januari
2018

Praktische trainingen Schoolexaminering

In het nieuwe vmbo krijgt het schoolexamen een nog belangrijkere plek dan het al had. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan, maar de ervaring leert dat het geen gemakkelijke klus is. Stichting Platforms Vmbo biedt hierbij ondersteuning. Door de ontwikkeling van de schoolexamenbank én door praktische trainingen voor docenten, vakgroep coördinatoren en teamleiders. In bijgaande flyer vindt u meer informatie over de trainingen die worden aangeboden.

> Flyer Schoolexamens ontwikkelen (pdf)