Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

14
februari
2022

Praktijkgerichte programma Z&W in de nieuwe leerweg

Eerder hebben we geschreven over de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerweg tot een nieuwe leerweg. Dat betekent dat ook het beroepsgerichte programma Z&W in de gl gaat verdwijnen. Momenteel doen 17 pilotscholen ervaring op met het praktijkgerichte programma Z&W (pgp Z&W). Op 29 maart 2022 wordt in het kader van bijscholing vmbo de scholing ‘Hoe geef ik vorm aan het praktijkgerichte programma Z&W?’ aangeboden. Interessant voor alle docenten/scholen die momenteel Z&W aan gl-leerlingen aanbieden. Maar ook voor scholen die zich oriënteren op het pgp Z&W in de nieuwe leerweg.