Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2023

Praktijkgerichte programma Zorg & Welzijn voor gl/tl

Tijdens de landelijke bijeenkomst voor pilotscholen is de website www.praktijkgerichteprogrammas.nl gelanceerd door minister Wiersma. Op deze website vind je het examenprogramma voor het praktijkgerichte programma Z&W. Verwacht wordt dat binnenkort de 3e versie te downloaden is. De nieuwe site is zo ingericht dat deze niet alleen scholen en docenten informeert, maar ook informatie biedt aan ouders en leerlingen, vervolgonderwijs en bedrijven en instellingen.

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, een of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden in de gl en tl. In de kamerbrief van 11 mei is uiteengezet hoe scholen deze praktijkgerichte programma’s in het vmbo mogen aanbieden.