Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

1
februari
2021

Praktijkgericht programma ‘Z&W’ in de nieuwe leerweg

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Eén van de vijf licentievrije programma’s die alle gl/tl-scholen mogen aanbieden is het praktijkgerichte programma ‘Z&W’.

Op 28 januari heeft i.s.m. SLO een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Maaike Rodenboog en Nynke Jansma presenteerden algemene uitgangspunten van de nieuwe leerweg en de eerste contouren van het praktijkgerichte programma Z&W zoals ze dat samen met de ontwikkelgroep hebben verwoord in het startdocument Z&W. De feedback die hierop door pilotscholen en onder andere het Platform VMBO Z&W is gegeven wordt meegenomen bij de uitwerking tot een concept-examenprogramma ‘Z&W’. Er zijn 17 pilotscholen die met dit concept-examenprogramma Z&W ervaring gaan opdoen vanaf augustus 2021. Als platform blijven we deze ontwikkelingen volgen en onze leden hierover informeren, zodat alle gl/tl-scholen goed voorbereid zijn om dit programma vanaf schooljaar 2024-2025 uit te voeren.

Tijdens de sessie zijn veel vragen gesteld en behandeld. Op de site van Sterk Beroepsonderwijs staan de meest gestelde vragen over de nieuwe leerweg.