De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

28
september
2017

Van de voorzitter: plannen voor het nieuwe schooljaar!

Het nieuwe schooljaar is inmiddels overal begonnen en ook het Platformbestuur is weer aan de slag.
Op de landelijk dag hebben we met jullie teruggekeken naar onze activiteiten in 2016-2017 en aangegeven waar we komend jaar op in willen zetten. Deze verantwoording vind je hier terug. We sturen deze tevens naar onze samenwerkingspartners. Ook ons meerjarenbeleidsplan publiceren we. Zo houden we iedereen binnen ons netwerk op de hoogte van onze plannen en concrete activiteiten.

Graag kondig ik nu al aan dat we de eerste netwerkbijeenkomst voor de docenten aan de slag zullen gaan met de profielmodules. Leerlingen geven aan deze modules minder leuk en te theoretisch te vinden. Hoe kunnen we deze modules zo praktisch mogelijk invullen met de leerlingen?
Tussen november en februari plannen we drie ontwerpbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Je leert lessen te ontwerpen vanuit een praktische beroepssituatie.
Bij de tweede netwerkbijeenkomst is het thema de aansluiting vmbo-mbo. Mocht je goede voorbeelden van samenwerking kennen, laat het ons weten via mail. En natuurlijk sluiten we het jaar op 31 mei met elkaar af op de landelijke dag. Noteer de datum vast in je agenda!

Verder hebben we al diverse zaken op de agenda staan met onze samenwerkingspartners. We willen het vmbo Zorg en Welzijn goed op de kaart hebben en we willen een volwaardig gesprekspartner zijn voor de overheid, het vervolgonderwijs en de werkgevers.
Kortom: we maken er weer een mooi, actief jaar van.

Heel veel succes en plezier voor het nieuwe schooljaar en tot onze eerste netwerkbijeenkomst.