Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
december
2020

Pilotscholen Z&W in de nieuwe leerweg zijn bekend

Het beroepsgerichte programma Zorg & welzijn voor de gl wordt stevig doorontwikkeld tot een praktijkgericht programma (met een nieuwe naam) dat in de nieuwe leerweg door alle scholen kan worden aangeboden. Een ontwikkelgroep waarin ook gl-docenten Z&W zitting hebben, is bezig om onder leiding van SLO een concept-examenprogramma te ontwikkelen.

Inmiddels is bekend welke 17 pilotscholen vanaf augustus 2021 ervaringen gaan opdoen met het praktijkgerichte programma ‘Z&W’. Kijk hier voor de volledige lijst van pilotscholen.