Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

8
maart
2021

Personeelstekorten en overschotten regio Utrechtzorg 2022

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg blijft maar toenemen. Als exemplarisch voorbeeld uit het rapport ‘Arbeidsmarktcijfers Zorg en Welzijn: prognoses Utrechtzorg in 2022’ is het verwachte tekort aan medewerkers in de zorg voor de regio Utrecht opgelopen tot 5.000 volgend jaar. Ruim tweederde van de verwachte tekorten betreft de functies van verzorgenden en verpleegkundigen.

Om de tekorten aan te pakken zijn de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) opgezet. Personeelsbehoud, verlagen van de uitval en een hogere instroom zijn de maatregelen die een antwoord kunnen geven op de krapte.

Concreet voor de regio Utrecht zou 15% hogere instroom in de Zorgopleidingen ruim 400 medewerkers in 2022 extra kunnen opleveren.

De hogere instroom in het MBO begint met en in het VMBO. Dat is de reden dat het Platform VMBO Zorg en Welzijn, in samenwerking en steun van onder andere de Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO raad, de notitie ‘(Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom’ heeft geschreven.

De inzet van deze notitie is: samen bevorderen van een bewuste keuze voor Zorg & Welzijn op het VMBO en daardoor een hogere doorstroom naar MBO Zorg & Welzijn te realiseren.

Op de site van RegioPlus vind je een verwijzing naar de werkgeversorganisatie die beschikt over de arbeidsmarktgegevens van jouw regio.