Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

22
april
2022

Peiling van het ministerie van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie belanden, wordt er gewerkt aan plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kunnen we zorgen voor meer voorspelbaarheid wanneer het virus onverhoopt weer oploopt. Het ministerie van OCW wil via een peiling onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. Met uw antwoorden krijgen we meer zicht om deze plannen goed vorm te krijgen.