De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

19
januari
2018

Van de voorzitter: optimistisch 2018 in!

In de kerstvakantie las ik diverse artikelen waarin werd teruggeblikt op 2017 en vooruitgeblikt naar het nieuwe jaar. Op 6 januari pleitte Bert Wagendorp er in de Volkskrant voor om 2018 te bestempelen als het jaar van radicaal optimaal optimisme. Hij beschrijft dat men in Nederland over het algemeen optimistisch is over zichzelf- extreme omstandigheden daargelaten- en pessimistisch over het collectief: ons land en de wereld.  Hij constateert vervolgens dat er op basis van feiten talloze voorbeelden zijn te noemen waaruit blijkt dat de wereld vergeleken bij vroeger een steeds betere plek wordt: meer veiligheid, minder oorlogen, minder terrorisme, minder honger, een betere gezondheid, een hogere levensverwachting enz.  Hij haalt een citaat van de Amerikaanse socioloog William Thomas (1863-1947) aan, die in 1928 vrij vertaald het volgende vaststelde: als mensen iets ervaren, heeft het consequenties, ongeacht de realiteit van die ervaring. Dit geldt zowel voor de optimistische manier van kijken als voor de pessimistische.

In het artikel roept hij de politiek op om de burger weer hoop en perspectief te geven door het pessimisme met betrekking tot ons land en de wereld het tegendeel te tonen met een concreet verhaal waarin de burger kan geloven.

Ik zie een verband met het onderwijs. Als iemand ervan overtuigd is dat het vmbo slecht onderwijs is, zonder toekomstperspectief en dat de werkdruk in het vmbo ondraaglijk hoog is omdat er sinds de implementatie van passend onderwijs helemaal sprake is van een afvalputje, dan maak je deze overtuiging zichtbaar en wordt het (deels) realiteit.

Als je ervan overtuigd bent dat het vmbo goed onderwijs is, waarmee leerlingen een uitstekend toekomstperspectief hebben en waar docenten met plezier naar hun werk gaan en steeds onderzoeken hoe zij het voor de leerlingen die gebaat zijn bij deze praktische vorm van onderwijs op maat kunnen bedienen dan maak je deze overtuiging zichtbaar en wordt dat (deels) realiteit.

Je overtuiging doet dus iets met de werkelijkheid, al worden niet al je overtuigingen gestaafd door feiten.
Ik ben van de optimistische partij en bekijk het vmbo vanuit het tweede perspectief. Daarbij herken ik de valkuilen van de eerste overtuigingen, maar door daaraan te werken en concreet te laten zien  dat het vmbo mooi en goed onderwijs biedt en een uitstekende samenwerkingspartner is,  kunnen we de werkelijkheid beïnvloeden.

Mooie ontwikkelingen die nu gaande zijn:
– Het vmbo biedt eigentijds onderwijs, is in beweging en behaalt goede resultaten;
– Het vmbo wordt steeds vaker erkend als de basis van de beroepskolom, dit bleek o.a.  ook tijdens de workshop van ons Platform tijdens de landelijke dag van het Zorgpact;
– Er is volop werk voor onze leerlingen: (v)mbo-opgeleide leerlingen vormen het hart van onze economie;
– De Stichting Platforms vmbo en ons Platform vmbo Zorg en Welzijn worden erkend als gesprekpartner en werken mede daardoor  effectiever samen met het mbo, de overheid en de werkgevers.

Ik wens jullie allemaal een heel goed, optimistisch 2018 in uitstekende scholen met geweldige leerlingen en docenten. We ontmoeten elkaar binnenkort op de tweede netwerkbijeenkomst.
Maud Croes