Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

23
oktober
2023

Oproep voor schoolleiders/ leidinggevenden in het vmbo (beroepsgericht)

Een goede basis in het nieuwe vmbo?

In opdracht van het ministerie van OCW/NRO heeft een consortium van onderzoekers* de afgelopen jaren de invoering van Vernieuwing vmbo gevolgd.
Met deze enquête willen zij een ‘eindbalans’ opmaken: hoe kijkt u aan tegen de impact en mogelijkheden van Nieuw vmbo?
De enquête informeert naar (beleids)keuzes die uw school de afgelopen jaren gemaakt heeft, hoe die op uw school hebben uitgepakt: voor leerlingen, docenten, uw onderwijs en uw school en waar uw ambities/wensen liggen voor de doorontwikkeling van het vmbo.

Vul de enquête in vóór 13 november

De onderzoekers nodigen schoolleiders/leidinggevenden in het vmbo (beroepsgericht) van harte uit om via onderstaande link deel te nemen. De resultaten van de enquête worden in focusgroepen besproken. Eind dit jaar verschijnt de rapportage.
*Het consortium bestaat uit onderzoekers van KBA, ResearchNed, SEO, ROA en Bureau Turf.