Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

31
oktober
2023

Oproep: In gesprek met CvTE en Cito over CSPE Z&W 2023

Naar aanleiding van de rapportage die is verschenen op basis van de enquête CSPE Z&W 2023 is er veel feedback ontvangen. De feedback die Z&W docenten via de enquête hebben gegeven, is heel waardevol voor de ontwikkeling van het profielvak-cspe. Om de uitkomsten van de enquête beter te duiden, gaan we met een afvaardiging van het platform in gesprek met Cito en CvTE. Dit gesprek vindt plaats in Apeldoorn op donderdag 9 november vanaf 14:30 uur. Er is nog voor enkele docenten plek om aan dit gesprek deel te nemen. Meld je bij interesse aan via een mail aan het platform. Je ontvangt dan vooraf de benodigde informatie.