Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Online is een goed alternatief: uitkomsten vragenlijsten

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft vanwege de coronamaatregelen naar online alternatieven gezocht om haar leden te ondersteunen. Mogelijk dat we ook in de toekomst online sessies voortzetten, dan wel gecombineerd met fysieke ontmoetingen. De afgelopen weken is vanuit het Platform een korte vragenlijst uitgezet om bij de leden te onderzoeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Deze is door 156 mensen ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Een snelle blik op de uitkomsten laat zien dat verreweg de meeste docenten een online alternatief waarderen als fysiek bijeen komen niet mogelijk is. Belangrijk is dan wel om sessies op meerdere momenten aan te bieden, zodat het te plannen is met eigen lessen en andere werkzaamheden. De volgende nieuwsbrief komen we  uitgebreider op de uitkomsten terug.