Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
september
2022

Onderzoek: wie zijn onze leden?

Direct na de zomervakantie is een onderzoek uitgezet onder alle leden van het platform. Omdat het bestuur het laatste jaar is vernieuwd, is een vragenlijst opgesteld waarmee de nieuwe regiobestuurders meer zicht krijgen op de aangesloten scholen in de verschillende regio’s. Hopelijk kunnen we hierdoor ook de regionale contacten versterken.

Mocht je school lid zijn en er is nog geen vragenlijst ingevuld, dan vragen we je om dat alsnog te doen. Invullen kost slechts 10 minuten tijd.