Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

20
september
2021

Onderzoek: vertraging van vmbo-leerlingen als gevolg van corona

Net als vorig jaar voert Stichting Platforms VMBO, in opdracht van OCW, dit jaar een onderzoek uit naar de vertraging van vmbo-leerlingen als gevolg van corona. Welke vertraging dienen vierdejaars leerlingen in te lopen en wat is nodig voor een volwaardig eindexamen?

In het kader hiervan staan op dit moment twee vragenlijsten online:

  • een voor docenten die zich vooral richt op de beroepsgerichte programma’s
  • een voor leidinggevenden van vmbo-scholen die zich naast de beroepsgerichte programma’s ook richten op de avo-vakken.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn in de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. De vragenlijsten kunnen tot 12 oktober ingevuld worden.