Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2021

Nieuwe website Veilige praktijklokalen Z&W

Het is zover! De website www.veiligepraktijklokalen.nl/zw/ is in de lucht!

In samenwerking met Voion is het Platform VMBO Zorg & Welzijn eind vorig jaar gestart met een project Veilige praktijklokalen Z&W. Een werkgroep van zeven Z&W-docenten heeft hard gewerkt aan allerlei informatie die Z&W docenten handvatten biedt ten aanzien van het veilig werken op het Z&W plein. De website bevat informatie over Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor de praktijklokalen van belang zijn. De instructiekaarten zijn stap-voor-stap handleidingen voor leerlingen voor bediening van apparaten en hulpmiddelen die je als docent direct kunt inzetten. Met de checklists voor lokalen en apparaten beoordeel je als docent periodiek of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is.

We nodigen alle Z&W docenten uit om volop gebruik te maken van de site. Mocht je tijdens het gebruik ervan nog vragen hebben of mis je uitwerkingen, meld het aan het platform. Op de site zelf zit ook een contactformulier om je vragen en opmerkingen te plaatsen.