Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
juli
2020

Nieuwe leerweg: gl-docenten Z&W voor doorontwikkelgroep gezocht!

Wilt u meedenken over de inhoud van het nieuwe praktijkgerichte programma Z&W in de nieuwe leerweg? Meld u dan vóór 7 september aan voor de doorontwikkelgroep Z&W.

Per praktijkgericht programma wordt er een doorontwikkelgroep samengesteld. De opdracht is om, in ieder geval gedurende schooljaar 2020-2021, te komen tot eerste concepten van examenprogramma’s voor deze praktijkgerichte programma’s. Deze concepten worden dan voorgelegd aan de pilotscholen om feedback op te geven. De doorontwikkelgroepen nemen de feedback mee in de verdere doorontwikkeling van de examenprogramma’s en pilotscholen kunnen hier gedurende het traject op blijven reflecteren.

Voor de doorontwikkelgroep Z&W worden twee gl-docenten gezocht.