Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

1
februari
2021

Nieuwe data regionale netwerkbijeenkomsten 2021

Eerder hebben we onze leden geïnformeerd dat de regionale netwerkbijeenkomsten in februari en maart helaas niet kunnen plaatsvinden zoals gepland. In deze periode worden daarom online thema sessies georganiseerd. De regionale netwerkbijeenkomsten zijn verplaatst naar mei en juni. We hopen dat we elkaar dan in de regio’s fysiek kunnen ontmoeten op onderstaande data. Het gaat om middagbijeenkomsten vanaf 12.30 uur. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zoeken we naar regionale alternatieven. Noteert u de data alvast in uw agenda?

Datum Regio
10 juni 2021
(is verplaatst van 20 mei)
Regio Noord-oost (omg. Zwolle)
27 mei 2021 Regio Noord-west (omg. Amsterdam)
3 juni 2021 Regio Midden-oost (omg. Arnhem)
17 juni 2021 Regio Midden-west (omg. Ridderkerk)
24 juni 2021 Regio Zuid (omg. Eindhoven)