Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

2
september
2020

Meer vmbo-leerlingen laten kiezen voor de zorg: het kan!

Het Platform vmbo Zorg en Welzijn staat steeds beter op de kaart als basis van de beroepskolom. De afgelopen maanden is nog eens pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat er voldoende (jonge) mensen kiezen voor een beroep binnen het werkveld van Zorg en Welzijn. Het Platform VMBO Zorg & Welzijn wil dat onze leerlingen in de praktijk kunnen ervaren wat het werk inhoudt en hen stimuleren om een bewuste keuze voor een vervolgopleiding en baan in onze sector te kiezen. Samenwerking met het mbo en het werkveld is daarvoor noodzakelijk. Het Platform heeft hier, onder meer in samenwerking met VNO-NCW, een notitie over geschreven. De branches, de VO-raad en de MBO Raad onderschrijven deze notitie.

Gertrud van Erp, beleidssecretaris onderwijs en scholing bij VNO-NCW, schreef er een column over.