De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

8
juni
2018

Terugblik op een geslaagde landelijke dag Z&W

Op 24 mei vond de jaarlijkse landelijke dag Z&W plaats voor leden van het Platform VMBO Zorg & Welzijn in Amersfoort. Het thema dit jaar was: Z&W aan het werk! We kijken terug op een geslaagde landelijke dag Z&W met veel animo vanuit het onderwijs en relevante partners daaromheen.

Aansluiting van het vmbo met het mbo en het werkveld

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact en Jelle Boonstra, voorzitter RegioPlus gingen in gesprek over de aansluiting van het vmbo met het mbo en het werkveld. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat het enthousiasme om het onderwijs en het werkveld nog meer met elkaar te verbinden aanwezig is, maar er tegelijkertijd nog veel werk te verrichten is. U kunt het verslag van dit gesprek nalezen op de website van het Zorgpact.

Ivo Mijland gaf plenair nog een presentatie getiteld: Ik ben toch té gek!

Presentaties en achtergrondinformatie van de workshops

U kunt alles nog eens rustig nalezen in de onderstaande documenten.

  1. Vakmanschapsroute, succesvolle doorlopende leerlijnen tussen VMBO – MBO
   Workshopleiders zijn Lieke van Genderen (Da Vinci College) en Marlies Grommen (Kellebeek College)
   Presentatie (pdf)
   Artikel (pdf)
  2. Het loopbaandossier, hoe werkt dat
   Workshopleider is Mireille Aalfs (ROC Midden Nederland)
   Presentatie (pdf)
  3. Black box
   Workshopleider is Chris Meijering (Van der Meij College)
   Black (mystery) box (pdf)
   Video van Junior Masterchef USA (YouTube)
  4. Rekenen en Z&W
   Workshopleider is Hans de Zeeuw
   Presentatie (pdf)
  5. YouChooz.nl – alles over studie- en beroepskeuze voor uw leerlingen
   Workshopleider is Ileen Wichers (CAOP)
   Presentatie (pdf)
  6. Zorgtechnologie binnen het vmbo
   Workshopleider is Jolanda van Til (projectleider Zorgtechnisch lab, Zorgtrainingscentrum regio Zwolle
   Presentatie (pdf)
  7. Formatief evalueren: het leren van leerlingen centraal
   Workshopleider is Nynke Jansma (SLO)
   Presentatie (pdf)
   Overzicht met bronnen en verwijzingen (pdf)
  8. In gesprek over de centrale examens 2018
   Workshopleider is Huub Huijs (CvTE)
   Presentatie (pdf)
  9. Zelfregulatie in de praktijk
   Workshopleider is Annette Heesakkers (Udens College)
   Presentatie (pdf)
  10. World café
   Workshopleider is Bea Hulleman (bestuurslid Platform VMBO Zorg & Welzijn)
  11. Iedereen een groeimindset
   Workshopleider is Marijke van Dijk
   Presentatie niet beschikbaar