Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

13
september
2023

Lagere slagingspercentages eindexamens vmbo Z&W in 2023

In 2023 zijn de slagingspercentages voor alle examenniveaus licht gedaald ten opzichte van de pre-coronajaren. Dit blijkt uit de examenmonitor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2023 golden voor het eerst geen extra examenmaatregelen vanwege de coronapandemie. De coronapandemie heeft sinds 2020 verregaande impact gehad op het onderwijs dat kandidaten hebben gevolgd en in de periode 2020-2022 ook op de manier waarop hun prestaties zijn gemeten in de examens. In 2020 zijn geen centrale examens (CE) afgenomen en is het schoolexamencijfer (SE cijfer) gebruikt als eindcijfer. Door deze maatregelen waren de slagingspercentages hoger dan in voorgaande jaren.

Het slagingspercentage van dit jaar is iets onder het niveau van pre-corona, ook voor Z&W. 

We kijken met vertrouwen uit naar de examenresultaten van dit schooljaar.

Slagingspercentages voor profiel Z&W (ZWE) en vmbo beroepsgericht algemeen voor de jaren 2017 t/m 2023