Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Keuzevakken Z&W nog altijd populair

In het schooljaar 2019-2020 werden vrijwel alle keuzevakken die beschikbaar zijn ook aangeboden aan leerlingen. Het meest populaire keuzevak is, net als voorgaande jaren ‘Ondernemen’, dit keuzevak is door ruim 12.000 leerlingen afgesloten als onderdeel van het vmbo-examen. De andere vier keuzevakken uit de top 5 zijn keuzevakken die in eerste instantie bij het profiel Z&W zijn ontwikkeld, maar ook voor leerlingen uit andere profielen interessant zijn.

De top 5 is onveranderd gebleven:

  1. Ondernemen
  2. Voorkomen van ongevallen en EHBO
  3. Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten
  4. Welzijn kind en jongere
  5. Kennismaken met uiterlijke verzorging

In het overzicht zijn niet de profielmodulen opgenomen die als keuzevak aangeboden en afgesloten worden. Dit komt omdat de cijfers van DUO niet laten zien of een profielmodule als onderdeel van het profielvak of als keuzevak wordt afgesloten.

Ook uit onderzoek blijkt dat leerlingen en scholen onverminderd enthousiast zijn over de mogelijkheden die keuzevakken bieden.

Bekijk het overzicht keuzevakken