Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
februari
2023

Keuzevakken van profiel Z&W populair!

Het vmbo kent 189 beroepsgerichte keuzevakken (als we de profielmodulen die als keuzevak aangeboden mogen worden meetellen). Op 1 na worden alle keuzevakken aangeboden en doen leerlingen ook examen in die keuzevakken. Van al deze keuzevakken die worden aangeboden, staan 4 keuzevakken van het brede profiel Zorg & Welzijn in de top 5 van aantal examenkandidaten. In totaal zijn vorig jaar meer dan 48.000 schoolexamens in de keuzevakken van Z&W afgenomen!

De top vijf:

  1. Ondernemen
  2. Voorkomen van ongevallen EHBO
  3. Welzijn kind en jongere
  4. Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten
  5. Kennismaken met uiterlijk verzorging